• Check! Al een nieuwe bloeddrukmeter? Bekijk de aanbiedingen van Omron bloeddrukmeters!

  • Check! Uw gezondheid onder controle

  • Check! Dé Omron specialist

Daarom kopen bij CheckFit

  • Gratis telefonisch advies
  • OMRON speciaalzaak
  • Nederlandse modellen!
  • minimaal twee jaar garantie

Uw gewicht en de weegschaal.

De weegschaal is een apparaat waar ieder individu anders mee omgaat. Sommigen staan er nooit op, anderen erg vaak. Het controleren van uw gewicht is een goede zaak. Het geeft u inzicht of u zwaarder bent geworden of juist lichter maar bovenal helpt het bij het streven naar een gezond gewicht.

Als uw gewicht constant is dan is dat een positieve indicator voor het bepalen van uw gezondheid. Het is echter wel belangrijk dat u met een bepaalde regelmaat, bijvoorbeeld eenmaal per week, zichzelf weegt ook bij een constant gewicht. Dit is belangrijk omdat daarmee veranderingen in gewicht tijdig gesignaleerd worden en er actie op ondernomen kan worden. Gezondheid is een kostbaar goed en dat wilt u graag zo houden. Houdt ook rekening met de kwaliteit van de weegschaal. Goedkoop is meestal duurkoop, omdat deze weegschalen onbetrouwbaar zijn en niet constant.

Er is een steeds groter wordende groep mensen waarvan de weegschaal niet zo'n goede vriend is. Deze groep heeft te maken met overgewicht. Voor een deel van deze groep reden om de weegschaal te mijden, voor anderen juist reden om vaker te wegen. Als u bezig bent met uw gewicht dan doet u dat om een goede reden. Voor u is het belangrijk om te weten dat niet alleen gewicht, maar ook vetpercentage en streefgewicht instelbaar moeten zijn op de weegschaal. De moderne weegschaal kan dit allemaal en zal u helpen uw doelen makkelijker te halen.

Het vereist nogal wat discipline om regelmatig te wegen, maar u helpt uw gezondheid te continueren of te verbeteren. Een goede weegschaal biedt betrouwbare meetgegevens en maken andere belangrijke lichaamswaarden inzichtelijk. De weegschalen in onze winkel zijn geselecteerd op basis van goede kwaliteit, goede garantievoorwaarden en de mogelijkheid om op verschillende manieren meetgegevens te bewaren over een langere periode.

Wat is een goede weegschaal?

Om uw goede gezondheid in stand te houden of om uw gezondheid te verbeteren is het belangrijk dat u geholpen en gestimuleerd wordt aan de hand
van goede meetgegevens. Niet alleen uw gewicht, maar ook vetmassa, caloriebehoefte en streefgewicht moeten inzichtelijk gemaakt worden. Goede weegschalen hebben deze functies.

Resultaten en BMI score

Intelligente weegschalen meten verschillende delen afzonderlijk. Naast gewicht kunnen zij ook vetpercentage meten, spiermassa en botmassa. Ieder lichaam is verschillend en daarom kunnen resultaten niet eenduidig beoordeeld worden. De Wereld Gezondheids Organisatie heeft wel een universele en voor iedereen toepasbare meetformule als norm gegeven. Dit betekent dat bij overschrijding hiervan de gezondheidsrisico's toenemen. Opmerking : Niet toepasbaar op zeer jonge kinderen en zwangere vrouwen.

De body mass index (BMI score)

Dit indexcijfer wordt als volgt berekend : aantal kilo's delen door uw gewicht in meters (twee decimalen achter de komma) in het kwadraat. U weegt bijvoorbeeld 80 kilo en u bent 1.75 meter. Uw BMI is dan 80 gedeeld door (1,75 x 1,75)= 80 gedeeld door 3,06= 26,1

Voor deze uitkomsten geldt dat een BMI score onder de 20 ondergewicht betekent. Een score tussen 20 en 25 is normaal en een score boven de 25 betekent overgewicht.

Heeft uw kind een te hoge BMI score?BMI score kind

Het aantal kinderen met overgewicht in Nederland neemt in rap tempo toe. Volgens recente gegevens van het CBS kampt bijna 1 op de 7 kinderen van 4-20 jaar met matig tot ernstig overgewicht. Uit recente studies van TNO blijkt, dat het bepalen of een kind overgewicht heeft, afhankelijk is van diverse uiteenlopende factoren. Betrouwbare graadmeters zijn de Body Mass Index (BMI) en de bepaling visceraal vetniveau.

Voorkomen en verbeteren

De grootste oorzaak van overgewicht bij kinderen is de leefstijl. We leven in een beeldcultuur waarbij vaker dan gezond is gebruik wordt gemaakt van computer en televisie. Ook een gebrek aan speelruimte in bepaalde wijken zijn debet aan het tekort aan beweging bij uw kinderen. Als ouder wilt u het beste voor uw kinderen en heeft u de volledige verantwoordelijkheid daarover. Het is een verstandige beslissing om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een te hoog BMI en een verhoogd visceraal vetpercentage. Investeer in een gezonde toekomst en begin met het aanschaffen van kwaliteitsapparatuur. Deze bepalen zeer nauwkeurig of uw kind een gezondheidsrisico loopt. Door te signaleren in een vroeg stadium kan veel ellende voorkomen worden.

Body Mass Index bepalen met een weegschaal met meerdere functies

Overgewicht en obesitas worden uitgedrukt aan de hand van de Body Mass Index (BMI). Voor volwassenen is sprake van overgewicht als de BMI groter is dan 25, en is er sprake van obesitas bij een BMI groter dan 30. Het bepalen of een kind overgewicht heeft, is bewerkelijker. Bij hen hangen de criteria af van leeftijd en geslacht. Belangrijk is dat BMI op de juiste wijze bepaald wordt en juist geinterpreteerd. Aanbevolen wordt een nauwkeurige multifunctionele weegschaal waarbij leeftijd, geslacht, lengte kan worden ingevoerd.

Omron VIVA bepaalt BMI score bij kinderen vanaf 6 jaar