Wat is een saturatiemeter?

De saturatiemeter meet de mate waarin zuurstof door het bloed is opgenomen. De rode bloedcellen zijn voor ongeveer 34 procent gevuld met hemoglobine. Dit is een eiwit dat zuurstofmoleculen (O2) en koolstofdioxide (CO2) aan zich bindt.

Hoe werkt de saturatiemeter?

Door ijzer in hemoglobine krijgt bloed zijn rode kleur. De verbinding van hemoglobine met zuurstofmoleculen geeft een andere kleur rood dan wanneer er geen zuurstofmoleculen zijn gebonden.

Zuurstof meten door infraroodstraling

De saturatiemeter is een klein apparaatje dat door middel van infraroodstralen op de bloedvaatjes (doorgaans de vingertop) de verschillen in de rode kleuren kan waarnemen. De weerkaatste infraroodstralen verschillen van de uitgezonden infraroodstralen. Hierdoor kan nauwkeurig bepaald worden in welke mate de hemoglobine aan zuurstof gebonden is.

Wat is een gezonde zuurstofwaarde in het bloed?

In de medische wereld wordt een waarde van 95% of hoger (SpO2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon. Bij waarden van 90% of lager is er sprake van een alarmerende situatie en dient direct contact te worden opgenomen met een medisch specialist. Er zijn mensen die last hebben van longziekten (COPD). Bij hen zijn dergelijke lage waarden verklaarbaar.

Saturatiemeter kopen? Waarom eigenlijk?

Voor rokers is het een goed idee om regelmatig de zuurstof te meten om te kijken welke effecten het heeft. Ook voor sportmensen is het erg handig om dit regelmatig te doen om prestaties te verbeteren en te toetsen. Een goede saturatiemeter beschikt over een ingebouwde meter om de hartslagfrequentie te meten. Dit is ook een indicator die iets verteld over de conditie. Kortom dit slimme apparaatje heeft voor iedereen die bewust met zijn gezondheid bezig is veel toegevoegde waarde!

Saturatiemeter met hartslagmeter