• Check! Al een nieuwe bloeddrukmeter? Bekijk de aanbiedingen van Omron bloeddrukmeters!

 • Check! Uw gezondheid onder controle

 • Check! Dé Omron specialist

Daarom kopen bij CheckFit

 • Gratis telefonisch advies
 • OMRON speciaalzaak
 • Nederlandse modellen!
 • minimaal twee jaar garantie

Hoge bloeddruk

Het hart is een soort pomp die bij elke samentrekking bloed door de slagaderen stuwt. De kracht waarmee dit gebeurt geeft druk op de (slag)aderen. Door verschillende factoren zoals erfelijkheid, stress, slaapproblemen, overgewicht en ongezonde levensstijl kan deze druk te hoog worden. In medische termen wordt er dan gesproken over hoge bloeddruk. Vaak heeft u niet in de gaten dat u te hoge bloeddruk heeft . De oorzaak van te hoge bloeddruk is meestal niet direct aan te duiden. Vast staat wel dat levensstijl in direct verband staat met te hoge bloeddruk. Denk hierbij aan onvoldoende bewegen, roken, stress en ongezonde (zoute) voeding. In sommige gevallen is er sprake van niet goed functionerende nieren. De laatste jaren is er een grote toename van mensen die een te hoge bloeddruk hebben.

Symptomen hoge bloeddruk

In het algemeen merk je helemaal niets van hoge bloeddruk. Het is niet voor niets dat alleen in Nederland al een miljoen mensen lijden aan hart en vaatziekten. Zonder het te merken heeft de hoge bloeddruk in combinatie met andere factoren hiervoor gezorgd. Langdurige of extreem hoge bloeddruk geeft de volgende symptomen:

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • wazig zien
 • misselijkheid
 • pijn op de borst
 • kortademigheid

Wanneer is bloeddruk te hoog?

Sinds 2018 geldt een nieuwe norm voor hoge bloeddruk. De bovendruk (systolische druk) is nadrukkelijker een maatstaf geworden. De onderdruk is echter niet onbelangrijker. Volgens deze nieuwe norm is de bloeddruk is te hoog wanneer de systolische druk (bovendruk) hoger is dan 140 mmHG. Voor mensen boven de 80 jaar geldt een bloeddruk van 150 mmHG als acceptabel. Voor de onderdruk geldt nog steeds dat deze niet boven de 90 mmHG mag komen. Voor thuismeting is er de toevoeging gedaan door het ESH (European Society for Hypertension) dat deze waarden zijn 135 mmHg (bovendruk) en 85 mmHg (onderdruk). 

Mogelijke gevolgen hoge bloeddruk

Bij iemand met een hoge bloeddruk is de kracht op de vaatwanden groter dan normaal. Hierdoor kunnen op termijn de wanden van de bloedvaten beschadigd raken, een proces dat arteriosclerose (aderverkalking) wordt genoemd. Aderverkalking begint vaak eerst in de kleinere vaatjes van het lichaam. Een voorbeeld hiervan is het fijn vertakte vaatstelsel in de zwellichamen van de penis; bij aantasting van deze bloedvaten kunnen bij mannen erectiestoornissen ontstaan. Een ander veel voorkomend probleem bij hoge bloeddruk is de vernauwing van de aorta. Als deze belangrijke ader beschadigd raakt en vernauwt
wordt het moeilijker voor het hart om bloed door de vaten te pompen. Het hart krijgt dan meer te verduren en dit kan gevolgen hebben voor het goed functioneren van het hart. Een verhoogde bloeddruk geeft op de langere termijn dan ook een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte. Ook nierziekten en netvliesbeschadiging kunnen ontstaan door een hoge bloeddruk.

Hoge bloeddruk voorkomen?

Nieuwe norm cardiologen

In Europa bepaalt de ESC (European Society of Hypertension) de norm voor hoge bloeddruk. In 2013 is er een belangrijke koerswijziging geweest van de ESC. Voorheen werden er twee grenzen aangegeven. Een voor de diastolische druk (onderdruk) en een voor systolische druk (bovendruk). De cardiologen zijn tot de conclusie gekomen dat er geen enkel bewijs is voor hart en vaatziekten als gevolg van een te hoge onderdruk. Dit is opvallend daar in het verleden door artsen erg op de onderdruk gelet werd. Aan de andere kant logisch. Immers de grootste druk op de aderen vindt plaats bij het samentrekken van de hartspier en deze druk, de bovendruk, is bepalend.

Nieuwe norm behandeling

Het voorschrijven van bloeddrukverlagende medicijnen wordt meer maatwerk. In het verleden zijn te vaak onnodig medicijnen voorgeschreven waarvan het effect niet altijd bewezen is. Preventieve maatregelen tegen hoge bloeddruk zal het steeds vaker gegeven advies worden van artsen. Denk hierbij aan het bestrijden van overgewicht, voldoende bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. Het thuis meten van de bloeddruk of het laten meten door thuiszorgmedewerkers krijgt een grotere en belangrijke rol. Dit laatste is ook weer logisch. Immers zonder het te weten ontwikkelen veel mensen hart en vaatziekten doordat ze nauwelijk iets merken van de te hoge bloeddruk. Een bloeddrukmeter zal in de toekomst in bijna geen enkel huishouden ontbreken.

Reguliere behandeling met medicijnen

Mocht een verandering naar een gezonde levensstijl er niet voor zorgen dat de bloeddruk lager wordt dan worden door de huisarts medicijnen voorgeschreven. Hier zijn verschillende methoden voor:

 • Betablokkers zorgen ervoor dat het hart minder snel klopt.
 • Plastabletten. Teveel vochtdruk in de aderen wordt verminderd door de nieren sneller te laten werken.
 • Aceremmers en calciumantagonisten zorgen ervoor dat aderen verwijd worden

Soms is het nodig om een combinatie van deze medicijnen te gebruiken om het gewenste effect te bereiken. Nadelen van medicijnen zijn, behalve dat men deze levenslang moet gebruiken, de bijwerkingen. Het lichaam went ook op den duur aan medicijnen. Het is dan ook verstandig om regelmatig te bloeddruk te meten om de werking van de medicijnen te controleren.

Nieuwe behandeling hoge bloeddruk

Een nieuw soort behandeling wordt sinds enkele jaren door verschillende academische ziekenhuizen toegepast en getoetst. Dit gebeurt op dit moment bij patienten bij wie het aanpassen van de levensstijl en het gebruiken van medicijnen onvoldoende heeft geholpen om de bloeddruk te verlagen. Men heeft ontdekt dat de bloeddruk daalt wanneer de zenuwen om de nierslagaders worden onderbroken. De zenuwverbinding tussen de hersenen en de nieren wordt hiermee onderbroken. Deze ingreep wordt gedaan via een catheter en plaatselijk verhitting. De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. Het ontdekken van nieuwe methoden past helemaal in het doel dat gesteld is door medische autoriteiten om het groter wordende probleem en de gevolgen van hoge bloeddruk terug te dringen.

Lage bloeddruk?

Uitgebreide informatie over lage bloeddruk op lage bloeddrukpagina.